Saturday, July 18, 2009

Tamat Praktikal di RTM Sabah

2 bulan tempoh yang begitu singket telah berlalu, kini masanya untuk kembali ke desa dan membuat bakti dalam membangunkan masyarakat orang Asal. Di RTM Sabah saya di dedahkan dengan pelbagai ilmu untuk menerusakan kerjaya yang di miliki selama 3 tahun pengajian. Segala pahit manis telah di tempuhi selama menjejak di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Adalah yang palin utama ilmu yang perolehi itu telah mengajar aku tentang kehidupan yang semakin mencabar tampa ada ke sabaran. Di sini, saya nak mengucapakn jutaan terima kasih kepada Ramli Lugan, Jefferi Shaiffuddin, Teh Tina, Mira, Linda, Jaffri, Advina, Nurul Dan Helemiza selaku rakan-rakan Orang Asal yang banyak membantu dan memberikan dorongan yang tidak terhingga kepada saya. Tampa mereka kadangkala saya hilang arah, tetapi ibarat perahu yang belayar untuk mencari destinasi yang di tujui maka mereka telah menorong saya untuk sama sepeti mereka untuk terus berjaya.

20 julai 2009 saya akan kembali ke semenanjung...Saya harap akan bertemu dengan rakan-rakan yang saya kasihi di masa akan datang.